Βιομηχανίες που εξυπηρετούμε

Εκπαιδευτικά Iδρύματα

Professor

Ενώ το Διαδίκτυο μας μείωσε μαζικά το κόστος χαρτιού και την εκτύπωση, τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα ξοδεύουν ακόμη τεράστια ποσά για την αποθήκευση δεδομένων και αρχείων. Η απώλεια και παραποίηση εγγράφων στην εκπαίδευση είναι μια πολύ κοινή βάση για απάτη ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων και δικαστικών διαφορών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα οικονομικά κόστη και σπατάλη χρόνου.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Audience looking into presentation

Οι ιστότοποι πλαστογραφημένων πιστοποιητικών, οι πλαστογράφοι και οι απάτες που διαπράττονται από άτομα είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι απάτης. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας για την έκδοση οποιουδήποτε τύπου πιστοποιητικού, είτε πρόκειται για επαγγελματικό προσόν, είτε ως μέρος των απαιτήσεων CPD ενός επαγγελματικού οργανισμού, τα αυτο-επαληθεύσιμα πιστοποιητικά σας δεν μπορούν να παραποιηθούν.

Δημόσιος Τομέας

Compliance standards policies

Βασιζόμαστε σε κυβερνητικά πιστοποιητικά και συμβολαιογράφους στην καθημερινή μας ζωή, με σπατάλη διοικητικού κόστους, χρόνου και πόρων από κυβερνήσεις και πολίτες. Στόχος μας είναι να μετασχηματίσουμε τη σύγχρονη διακυβέρνηση και να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο τα δημόσια μητρώα διατηρούν την ασφάλεια, το αμετάβλητο, την ιδιωτικότητα, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Ναυτιλιακή Εκπαίδευση

Ship, shipping indistry

Ο ναυτιλιακός τομέας αναλώνεται απο ψευδή ναυτικά ινστιτούτα που χρεώνουν υπερβολικά τέλη μέσω πρακτόρων, εκδίδοντας πιστοποιητικά σε υποψηφίους που δεν έχουν την απαιτούμενη συμμετοχή ή σε υποψηφίους που πληρώνουν μόνο τα τέλη για το μάθημα και λαμβάνουν το πιστοποιητικό. Λόγω αυτών των ψευδών πιστοποιήσεων υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να τραυματιστεί ή να σκοτωθεί και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές περιβαλλοντικές καταστροφές. Η δυνατότητα εύκολης επαλήθευσης της πραγματικής προέλευσης ενός πιστοποιητικού από εγκεκριμένο ναυτικό κέντρο είναι υψίστης σημασίας για τις ναυτιλιακές εταιρείες, ώστε να επιβλέπουν αποτελεσματικά τη λειτουργία τους και να βελτιστοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Ναυτιλία

Cargo, logistics

Η απάτη στη ναυτιλία γίνεται ολοένα και πιο συχνή καθώς οι εγκληματίες στρέφονται περισσότερο σε νέες μεθόδους. Πολλοί εφοπλιστές πιέζονται να προχωρήσουν σε νέες συμφωνίες και να αγνοήσουν τη δέουσα επιμέλεια όταν συναλλάσσονται με νέους επιχειρηματικούς εταίρους. Κατά μέσο όρο, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερα από 40 διαφορετικά πιστοποιητικά για την επαλήθευση πληροφοριών στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η διευρυμένη ρύθμιση για την αύξηση της ασφάλειας εν πλω και τη μείωση του κινδύνου θαλάσσιας ρύπανσης αυξάνει τα γενικά έξοδα οποιασδήποτε ναυτιλιακής εταιρείας. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη λύση μας, μειώνοντας τη χρονοβόρα γραφειοκρατία και αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες.

Πολύτιμα Αγαθά

Responsibility for food safety

Ενώ η αγορά ειδών πολυτελείας έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό ποσοστό συναλλαγών παγκοσμίως, μελέτες έχουν εκτιμήσει απώλεια από πλαστά προϊόντα που ανέρχονται σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η λύση μας βοηθά στην επαλήθευση της προέλευσης, της ποιότητας καθώς και ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού για πολύτιμα προϊόντα ή ακόμη και είδη τέχνης. Μπορεί να παρέχει στον καταναλωτή επαληθευμένες πληροφορίες που παρέχονται από τους εκδότες του πιστοποιητικού, σχετικά με την προέλευση, την ιχνηλασιμότητα, τις διαδικασίες ποιότητας, μειώνοντας παράλληλα τα απόβλητα, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και αποτρέποντας τα λάθη στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής.

Υγειονομική Περίθαλψη

Medicine doctors

Αποθηκεύστε με ασφάλεια ψηφιακά αρχεία υγείας και διατηρήστε μια μοναδική έκδοση της αλήθειας, εξοικονομώντας κόστος διαχείρισης δεδομένων, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση και μειώνοντας τον χειρισμό δεδομένων υγείας επιτρέποντας στους οργανισμούς να εκδίδουν με ασφάλεια πληροφορίες με χρονική σήμανση σχετικά με ψηφιακά ιατρικά πιστοποιητικά.

Ασφάλιση

Car accident

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα πιστοποιητικά αξιώσεων και οι σημειώσεις κάλυψης είναι μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης όπου η λύση πιστοποιητικού αυτο-επαλήθευσης μπορεί να διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές. Με τον μετριασμό της ασφαλιστικής απάτης, η τεχνολογία blockchain μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του ασφαλιστικού τοπίου.

Κυβερνασφάλεια

Image uploaded on February 4th

Οι εταιρείες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιούν την τεχνολογία μας για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου με χρονική σήμανση, με όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αποκεντρωμένο και ασφαλές blockchain, εγκαινιάζοντας έτσι την πρόσθετη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αυτής της οντότητας.

Τομέας επιβολής του νόμου

Police officers walking

Το πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου είναι μια ευρύτερα χρησιμοποιούμενη εφαρμογή της τεχνολογίας μας. Τα άτομα που απαιτούν τα πιστοποιητικά πρέπει να περάσουν από δύσκολες διαδικασίες για τη λήψη αυτών των πιστοποιητικών, ενώ η ακρίβεια των αρχείων μπορεί να παραποιηθεί. Η λύση μας μπορεί να εκδώσει μια ψηφιακή εξακρίβωση της γνησιότητας και να βοηθήσει στην επιβολή του νόμου με τον πιο διαφανή τρόπο.

Τοπικές Aρχές

Signing documents

Η απάτη πιστοποίησης στις τοπικές αρχές έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια με το κόστος της χειρωνακτικής διαχείρισης της εργασίας και της απάτης να μεταβιβάζεται στον καταναλωτή. Τα πιστοποιητικά γάμου, οι άδειες και οι πιστοποιήσεις είναι μερικά παραδείγματα όπου η τεχνολογία μας μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό των λειτουργιών, στη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ως αποτέλεσμα.