Βιομηχανίες που εξυπηρετούμε

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Professor

Ενώ το Διαδίκτυο μας μείωσε μαζικά το κόστος χαρτιού και την εκτύπωση, τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα ξοδεύουν ακόμη τεράστια ποσά για την αποθήκευση δεδομένων και αρχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εκπαίδευση

Audience looking into presentation

Οι ιστότοποι πλαστογραφημένων πιστοποιητικών, οι πλαστογράφοι και οι απάτες που διαπράττονται από άτομα είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι απάτης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Τομέας

Compliance standards policies

Βασιζόμαστε σε κυβερνητικά πιστοποιητικά και συμβολαιογράφους στην καθημερινή μας ζωή, με σπατάλη διοικητικού κόστους, χρόνου και πόρων από κυβερνήσεις και πολίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Εκπαίδευση

Ship, shipping indistry

Ο ναυτιλιακός τομέας αναλώνεται απο ψευδή ναυτικά ινστιτούτα που χρεώνουν υπερβολικά τέλη μέσω πρακτόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλία

Cargo, logistics

Η απάτη στη ναυτιλία γίνεται ολοένα και πιο συχνή καθώς οι εγκληματίες στρέφονται περισσότερο σε νέες μεθόδους.

Διαβάστε περισσότερα

Πολύτιμα Αγαθά

Responsibility for food safety

Ενώ η αγορά ειδών πολυτελείας έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Υγειονομική Περίθαλψη

Medicine doctors

Αποθηκεύστε με ασφάλεια ψηφιακά αρχεία υγείας και διατηρήστε μια μοναδική έκδοση της αλήθειας, εξοικονομώντας κόστος διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση

Car accident

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα πιστοποιητικά αξιώσεων και οι σημειώσεις κάλυψης είναι μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνασφάλεια

Image uploaded on February 4th

Οι εταιρείες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιούν την τεχνολογία μας για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου με χρονική σήμανση.

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας επιβολής του νόμου

Police officers walking

Το πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου είναι μια ευρύτερα χρησιμοποιούμενη εφαρμογή της τεχνολογίας μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Αρχές

Signing documents

Η απάτη πιστοποίησης στις τοπικές αρχές έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα